دوشنبه۳۰/۱۰/۱۳۹۸
کلات آهن فروتاپ
توضيح محصول:

عنصر آهن از عناصر ضروری برای رشد گیاه است که در متابولیسم گیاه باعث تولید سبزینه ، بالا بردن تنفس و فتوسنتز و فعالیت های آنزیمی می شود. آبیاری بیش از حد ، مصرف بی رویه و نامتعادل کودهای شیمیایی ، فشرده شدن خاک ، فقدان برنامه ریزی منظم برای افزودن مواد آلی به خاک باعث کمبود آهن می شود . با مدیریت هوشمندانه و استفاده از کود کلات آهن فروتاپ می توان این کمبود را جبران کرد.

خصوصیات و مزایای کود کلات آهن Fe-EDDHSAM :

·         100% کلاته شده و فاقد کلر

·         قابلیت اخنلاط با کودها و سموم دیگر

·         دارای خاصیت زیست تخریب پذیری

·         کاملا قابل حل در آب و 100% قابل جذب در گیاه و فاقد هرگونه رسوب

·         دارای pH  خنثی که موجب کاهش قلیاییت خاک و در نتیجه اصلاح خاک می شود

·         افزایش عملکرد و زود رسی و بهبود کیفیت

·         ایجاد مقاومت در مقابل آفات ، بیماری ها و سرمازدگی

·         ماندگاری بیشتر محصولات در سردخانه

·         کاهش ضایعات ریزش میوه و افزایش مقابله با تنش های محیطی

نیتروژن (N)

3%

آهن کل (Fe)

6%

آهن کلاته (Fe)

5/2%

رطوبت

0/5%

اسیدیته (pH) محلول یک درصد در آب

6-6/5

 دستورالعمل مصرف:

مرکبات در مرحله باروری

70 تا 150 گرم

مرکبات در شروع باردهی

20 تا 40 گرم

درختان میوه در شروع باردهی

20 تا 40 گرم

درختان میوه در باردهی کامل

40 تا 80 گرم

گیاهان زینتی

2 تا 5 گرم در مترمربع

سبزی و صیفی جات و جالیز

2/5 تا 5/5 کیلوگرم در هکتار

کشت هیدروپونیک

17 گرم در 1000 لیتر آب

 

 
كد محصول :2
 
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید