نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران 98

تاریخ انتشار خبر : 1398/11/01 بازدید ها : 875

این نمایشگاه که مختص نهاده های کشاورزی تولید داخل می باشد از تاریخ 98/11/01 لغایت 98/11/04 در بوستان گفتگو به آدرس  تهران - تقاطع بزرگراه‌ شهید چمران و حکیم - بوستان گفتگو برگزار می گردد.


نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران 98