razak

رازک شیمی

razak1

رازک شیمی

رازک شیمی

رازک شیمی

راز رویشی سبز

رازک شیمی

رازک شیمی

پیشرو در تولید و توزیع گسترده نهاده‌های کشاورزی و مواد شیمیایی

رازک شیمی

رازک شیمی

بزرگترین تولیدکننده کود کلات آهن 6% در ایران

رازک شیمی

رازک شیمی

پیشگام در تولید و توزیع نسل جدید کودهای سازگار با محیط زیست

رازک شیمی

رازک شیمی

اخذ گواهینامه کلات آهن اورتو اورتو 3.5

با افتخار اخذ کد ثبت ماده کودی کلات آهن اورتو اورتو 3.5 درصد از موسسه ثبت ماده کودی

فرصتی دیگر برای ارائه توانمندی‌های صادراتی محصولات شرکت رازک شیمی

حضور شرکت رازک شیمی در اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران مکان: نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۶ و ۷ زمان: پنجم تا هشت تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۶