razak

رازک شیمی

razak1

رازک شیمی

رازک شیمی

رازک شیمی

راز رویشی سبز

رازک شیمی

رازک شیمی

پیشرو در تولید و توزیع گسترده نهاده‌های کشاورزی و مواد شیمیایی

رازک شیمی

رازک شیمی

بزرگترین تولیدکننده کود کلات آهن 6% در ایران

رازک شیمی

رازک شیمی

پیشگام در تولید و توزیع نسل جدید کودهای سازگار با محیط زیست

رازک شیمی

رازک شیمی

فرصتی دیگر برای ارائه توانمندی‌های صادراتی محصولات شرکت رازک شیمی

حضور شرکت رازک شیمی در اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران مکان: نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۶ و ۷ زمان: پنجم تا هشت تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۶

برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی -شیراز

برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی - شیراز مکان محل دائمی نمایشگاه های بین اللملی استان فارس زمان 20 الی 23 اردیبهشت ماه 1401 ساعت بازدید: 15-21