فرصتی دیگر برای ارائه توانمندی‌های صادراتی محصولات شرکت رازک شیمی

تاریخ انتشار خبر : 1401/04/08 بازدید ها : 1135

حضور شرکت رازک شیمی در اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران

مکان:
نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۶ و ۷

زمان:
پنجم تا هشت تیرماه
از ساعت ۹ تا ۱۶


فرصتی دیگر برای ارائه توانمندی‌های صادراتی محصولات شرکت رازک شیمی